SAS Lettings

It's time to start thinking about where to live next year. There's loads to think about, but don't panic, we've got your backs. Here are some things to consider:

How:

Head to SAS Lettings! It's run by the Uni's Residential Services and us at the Students' Union so you won’t be charged any admin fees. We make sure that landlords come up to all the safety standards we require, so there's no dodgy business.

The houses are live so you can go and browse what's available now!

Get updates from their Facebook page here.

Who:

The first decision you need to make is who to share you want your new housemates to be. Finding the right people is as important as finding the right house. Loads of students move in with different people to who they shared a flat with the year before, and loads stay with the same people, so it's up to you! Remember, once you've signed a contract, it’s really difficult to get out of it so make sure you're happy with your choice!

Where:

  • Brynmill - One of the most popular areas to live in, situated right next to Singleton campus and the beach.

  • Uplands -  Close to Singleton campus and the seafront but slightly further inland.

  • Sandfields - Near the City Centre and just a short stroll to Swansea Bay.
  • Sketty - At the top of Singleton Park, and a short walk from Singleton campus.
  • St Thomas – Ideal for Bay Campus students, just opposite the marina area of Swansea.

When:

Don’t feel pressurised into signing a new contract too early. Generally, it’s a good idea to wait until January so you've got a good idea of who you want to live with and where you want to live.

 

Download our Housing Guide here

Mae'n amser i ddechrau meddwl am le i fyw blwyddyn nesaf. Mae llwyth o bethau i ystyried, ond paid â phoeni, rydyn ni yma i helpu. Dyma rai pethau i'w meddwl am:

Sut:

Ewch i SAS Lettings! Mae'n cael ei gynnal gan Wasanaethau Preswyl y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, felly bydd ddim angen i chi dalu unrhyw beth. Rydym yn sicrhau bod landlordiaid yn cyrraedd pob safon diogelwch sydd ei angen, felly does dim angen i chi boeni.

Mae yna hefyd lawer o letywyr preifat ac asiantau tai yn Abertawe – ond does dim un gallwn ni argymell. Rydym yn eich cynghori’n gryf i siarad â chyd-fyfyrwyr sydd wedi delio â landlordiaid o’r blaen i weld os yw’r adborth yn gadarnhaol.

Am wybodaeth am SAS ac i weld y tai sydd ar gael ar hyn o bryd, ewch yma.

Ewch i dudalen Facebook SAS am ddiweddariadau.

Pwy:

Y penderfyniad cyntaf yw dewis pwy i fyw gyda nhw. Mae dod o hyd i’r bobl gywir yr un mor bwysig â dod o hyd i'r cartref cywir. Mae llawer o fyfyrwyr yn symud mewn gyda phobl wahanol ac mae llawer yn aros gyda'r un bobl, felly mae hi lan i chi yn llwyr. Cofiwch, unwaith eich bod chi wedi arwyddo contract, mae’n anodd iawn i'w adael!

Ble:

  • Brynmill – Un o’r ardaloedd mwyaf poblogaidd, yn agos at gampws Singleton a’r traeth.

  • Uplands – Agos at Gampws Singleton a’r traeth ond ychydig yn bellach o'r môr.

  • Sandfields – Ger canol y ddinas, a ddim yn bell o’r bae.
  • Sketty – Yn agos at Barc Singleton ddim yn bell o  gampws Singleton.
  • St Thomas – Ardal ddelfrydol i fyfyrwyr sy'n astudio ar Gampws y Bae, agos at ardal y marina.

Pryd:

Peidiwch â theimlo dan straen i arwyddo contract ty yn rhy gynnar. Yn gyffredinol, mae’n syniad da i aros tan fis Ionawr er mwyn cael syniad gwell o’ch ffrindiau a lle fydd yr ardal orau i chi.

Ewch yma i lawrlwytho ein Canllaw Lletya