#SSB19

Summer Ball 2019

It was written in the old Aztec prophecies, that the day of June 16th 2019 was the end of the world as we know it. Six gods would join forces to form an allegiance to stop the ground from shaking. From the ruins of SSB18, a new empire would rise from the very core of Abbey Meadow and the Sacred City would be discovered.

It was predicted that a huge celebration of the six gods (the Mayan meadow, the Sacred City, the Sumerian Street, the Ficus Feast, the Tepoztecatl and a FREE funfair) would occur to honour the end of exams and the academic year.

Joining the rise of the empire would be some of the biggest names in the music industry; Lewis Capaldi, Netsky, The Feeling, Kurupt FM, Helix and The Hounds, Tooters, Sin Savers, Polymer, Sink, Hustle, Bermuda, FRMAND, DJ Society, Choral Society, Musicians’ Society and many more yet to be announced.

Tickets are available here. Stay up to date with it all here.

This event sells out every year, and for good reason.

Dawns yr Haf 2019

Nodwyd yn hen broffwyliaeth Astecaidd, bod Mehefin 16eg 2019 yn ddiwedd y byd rydyn ni'n ei wybod. Byddai chwe duw yn dod at ei gilydd i ffurfio teyrngarwch i stopio'r ddaear rhag crynu. O adfeilion SSB18, byddai ymerodraeth newydd yn codi o ganol Dôl yr Abaty a byddai'r ddinas Gysegredig yn ymddangos.

Rhagwelwyd bod dathliad enfawr o'r chwe duw (dôl Maiaidd, y Ddinas Gysegredig, y Stryd Swmeraidd, yr Wyl Ficus, y Tepoztecatl a ffair AM DDIM) yn digwydd i barchu diwedd arholiadau a'r flwyddyn academaidd.

Yn ymuno â'r ymerodraeth fyddai rhai o gerddorion mwyaf y diwydiant; Lewis Capaldi, Netsky, The Feeling, Kurupt FM, Helix and The Hounds, Tooters, Sin Savers, Polymer, Sink, Hustle, Bermuda, FRMAND, y Gymdeithas DJ, y Gymdeithas Gorawl, y Gymdeithas Gerddorion a mwy i'w cadarnhau.

Mae tocynnau ar gael yma. Diweddariadau ar gael yma.

Mae'r digwyddiad hwn yn gwerthu allan bob blwyddyn, ac am reswm da.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)