SU Elections 2022 Results

The results are in! After four days of intense campaigning and voting, you, the students of Swansea University made your voices heard.

SU Elections Results 2022

The results are in! After four days of intense campaigning and voting, you, the students of Swansea University made your voices heard.

2,092 of you cast 15,624 votes to elect your new team of Full-Time and Part-Time Officers.

Without further ado, meet your 2022-23 SU Officer Team, we’ll start with the Full-Time Officers:

President

Esyllt Rosser was elected to be President with 1,022 votes.

You can read their manifesto here.

 

Welfare Officer

Abigail Egwuatu was elected to be Welfare Officer with 547 votes.

You can read their manifesto here.

 

Education Officer

Izaak Morris was elected to be Education Officer with 590 votes.

You can read their manifesto here.

 

Sports Officer

Jonathan Davies was elected to be Sports Officer with 399 votes.

You can read their manifesto here.

 

Societies and Services Officer

Gwern Dafis was elected to be Societies and Services Officer with 613 votes.

You can read their manifesto here.

 

Welsh Affairs Officer

Tom Kemp was elected to be Welsh Affairs Officer with 547 votes.

You can read their manifesto here.

 

They will be joined by a team of Part-Time Officers who will support them in their roles, and make the SU and University a better place.

Your new Part-Time Officers are:

Ciera Atkins was elected to be Environment Officer with 408 votes.

Jonathan Bennington was elected to be Ethics Officer with 429 votes.

Jacob Pritchard was elected to be General Secretary with 725 votes.

Bharat Suresh was elected to be International Students’ Officer with 611 votes.

Jaimee Prowse was elected to be LGBT+ Officer (Bay) with 655 votes.

Maksymillian Lesiak was elected to be LGBT+ Officer (Singleton) with 528 votes.

Bethany Qualter was elected to be Women’s Officer with 519 votes.

 

You will be able to follow all of their activities and progress on the SU Officers Instagram account, @susuofficers, when they begin their new roles in July!

We also ran referenda on our affiliation with various organisations:

Advice UK passed.

National Day Nurseries Association passed.

National Union of Students passed.

Student Radio Association passed.

National Student Television Association passed.

United Kingdom Council for International Student Affairs passed.

Canlyniadau Etholiadau UM 2022 

Mae'r canlyniadau i mewn! Ar ôl pedwar diwrnod o ymgyrchu dwys a phleidleisio, mae’r myfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi gwneud i'ch lleisiau clywed.

 2,092 ohonoch bwriodd 15,624 pleidlais i ethol eich tîm newydd o Swyddogion Llawn Amser a Rhan Amser. 

 Heb ddiymdroi, cwrdd â’ch Tîm Swyddogion UM 2022-2023, byddwn yn dechrau gyda’r Swyddogion Llawn Amser:

 

Llywydd

Etholwyd Esyllt Rosser i fod y Llywydd gyda 1,022 pleidlais.

Gallwch chi ddarllen ei maniffesto yma.

 

Swyddog Lles

Etholwyd Abigail Egwuatu i fod y Swyddog Lles gyda 547 pleidlais.

Gallwch chi ddarllen ei maniffesto yma.

 

Swyddog Addysg

Etholwyd Izaak Morris i fod y Swyddog Addysg gyda 590 pleidlais.

Gallwch chi ddarllen ei maniffesto yma.

 

 Swyddog Chwaraeon 

Etholwyd Jonathan Davies i fod y Swyddog Chwaraeon gyda 399 pleidlais.

Gallwch chi ddarllen ei maniffesto yma.

 

Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau

Etholwyd Gwern Dafis i fod y Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau gyda 613 pleidlais.

Gallwch chi ddarllen ei maniffesto yma.

 

Swyddog Materion Cymraeg

Etholwyd Tom Kemp i fod y Swyddog Materion Cymraeg gyda 547 pleidlais.

Gallwch chi ddarllen ei maniffesto yma.

 

Byddant yn cael eu hymuno gan dîm o Swyddogion Rhan Amser, a fydd yn eu cefnogi yn eu rolau, a gwneud yr UM a Phrifysgol lle gwell. 

Eich Swyddogion Rhan Amser newydd yw:

Etholwyd Ciera Atkins i fod y Swyddog Amgylchedd gyda 408 pleidlais. 

Etholwyd Jonathan Bennington i fod y Swyddog Moeseg gyda 429 pleidlais.

Etholwyd Jacob Pritchard i fod yr Ysgrifennydd Cyffredinol gyda 725 pleidlais.

Etholwyd Bharat Suresh i fod y Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol gyda 611 pleidlais.

Etholwyd Jaimee Prowse i fod y Swyddog LHDT+ (Bae) gyda 655 pleidlais.

Etholwyd Maksymillian Lesiak i fod y Swyddog LHDT+ (Singleton) gyda 528 pleidlais.

Etholwyd Bethany Qualter i fod y Swyddog Menywod gyda 519 pleidlais.

Byddwch yn gallu dilyn eu holl weithgareddau a’u cynnydd ar gyfrif Instagram Swyddogion UM, @susuofficers, pan fyddant yn dechrau eu rolau newydd yn Orffennaf!

 

Cynhaliom refferenda hefyd ar ein cysylltiad ag amrywiol sefydliadau:

Pasiodd Advice UK.

Pasiodd Cymdeithas Genedlaethol Methrinfeydd Dydd.

Pasiodd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr.

Pasiodd Cymdeithas Radio Myfyrwyr.

Pasiodd Cymdeithas Genedlaethol Teledu Myfyrwyr.

Pasiodd Cyngor y Deyrnas Unedig dros Faterion Myfyrwyr Rhyngwladol. 

 

 
Swansea University Students' Union