SU Spring Break Update

SU Spring Break Update 

Your Students’ Union will be closing for the Spring Break on Friday 8th April 2022. We will reopening on Monday 25th April.  

The Advice and Support Centre will not be holding meetings during the Winter Break but will still be answering emails sent to advice@swansea-union.co.uk. If you require support for your wellbeing or mental health during the break, email advice@swansea-union.co.uk, the break may result in a slight delay in answering emails. You can also email or call Samaritans over the Spring Break, all their information can be found here

Costcutter, your SU Supermarket will be operating on some different hours over the Spring Break. Costcutter will remain open as normal until Friday 8th April. After this, the opening hours are as follows: 

Saturday 9th and Sunday 10th April  

9am- 6pm 

 

Monday 11th to Thursday 14th April  

8am - 7pm 

 

Good Friday 15th

10am - 4pm 

 

Easter Saturday 16th 

10am - 4pm 

 

Easter Sunday 17th

10am - 4pm 

 

Easter Monday 18th

10am - 4pm 

 

Tuesday 19th - Friday 22nd April 

8am - 7pm 
 

Saturday 23rd and Sunday 24th April 

10am - 4pm 

 

Monday 25th - Friday 29th April 

8am - 7pm 

Normal hours will resume from Saturday 30th April. 

JCs and will close on Friday 8th April after one last karaoke session of the term, and will reopen on the 3rd May. 

Root, Fulton Outfitters, and Root Zero will close on Friday 8th April and reopen on Monday 25th April.  

Diweddariad Gwyliau Pasg UM 

Bydd Undeb y Myfyrwyr yn cau dros Wyliau’r Pasg ar Ddydd Gwener 8fed Ebrill 2022. Byddwn yn agor eto ar Ddydd Llun 25ain Ebrill. 

Ni fydd y Ganolfan Gyngor a Chymorth yn cynnal cyfarfodydd yn ystod Gwyliau’r Pasg ond byddwn yn dal i ateb e-byst a anfonwyd at advice@swansea-union.co.uk. Os oes angen cymorth arnat ti o ran lles neu iechyd meddwl yn ystod yr egwyl, e-bostia advice@swansea-union.co.uk. Noder y gall yr egwyl arwain at oedi wrth ateb e-byst. Gallet ti hefyd e-bostio neu ffonio’r Samariaid dros Wyliau’r Pasg, mae eu holl wybodaeth i’w gweld yma

Bydd Costcutter, archfarchnad UM yn gweithredu ar oriau gwahanol dros Wyliau’r Pasg. Bydd Costcutter ar agor fel arfer tan Ddydd Gwener 8fed Ebrill. Ar ôl hyn, mae'r oriau agor fel a ganlyn:  

Dydd Sadwrn 9fed?a Dydd Sul 10fed?Ebrill  

9am- 6pm 

 

Dydd Llun 11eg - Dydd Iau 14eg? Ebrill 

8am - 7pm 

 

Dydd Gwener y Groglith, 15fed 

10am - 4pm 

 

Dydd Sadwrn y Pasg, 16eg 

10am - 4pm 

 

Dydd Sul y Pasg, 17eg 

10am - 4pm 

 

Dydd Llun y Pasg, 18fed 

10am - 4pm 

 

Dydd Mawrth 19eg - Dydd Gwener 22ain Ebrill 

8am - 7pm 
 

Dydd Sadwrn 23ain a Dydd Sul 24ain Ebrill 

10am - 4pm 

 

Dydd Llun 25ain - Dydd Gwener 29ain?Ebrill 

8am - 7pm 

Bydd yr oriau arferol yn parhau o Ddydd Sadwrn 30ain Ebrill. 

Bydd JCs yn cau ar Ddydd Gwener 8fed Ebrill ar ôl sesiwn caraoce olaf y tymor, ac yn agor ar 3ydd Mai. 

Bydd Root, Fulton Outfitters, a Root Zero yn cau ar Ddydd Gwener 8fed Ebrill ac yn ail-agor ar Ddydd Llun 25ain Ebrill. 

 
Swansea University Students' Union