#SUA19

Students' Union Awards

We're very excited to invite you to the most fancy awards ceremony of the year!

Join us on 31st May as the Students' Union Awards return for an evening of celebration.

You'll get a fancy meal, snazzy society performances, Pimm's, Prosecco and of course the awards themselves.

Join us in celebrating and thanking our staff, reps, societies, sports clubs and volunteers for all the hard work they've put in over the last twelve months.

Dress code is fancy, outfit inspo here.

Tickets here, more info on the Facebook event.

Here's the shortlist:

Best Student-led Event
• SRA Conference
Alex Evans
• The Effect
Lewis Israel & James Beaumont
• Legally Blonde
Caelan Sailes & Emma Price (Performing Arts Societies)
• Eisteddfod Rhyng-gol
Becca Martin

Best Student-led Campaign
• LGBT+ History Month
Sam Mann & Jade Easthope
• Ecosia on Campus
Jean-Louis & Alice

Part-time Officer of the Year
• Sam Mann
• Becca Martin 
• Harry Evans-Mason 
• Jade Easthope
• Ana Guri
• Jazz Fulcher
• Lucía Vázquez Vaquero
• Wilfred Nyoni

Best New Society
• Russian
• swan_hack
• Swansea Ham Radio

Most Improved Society
• History
• Dance
• LINKS
• Hindu

SU Department of the Year
• Tafarn Tawe
• Costcutter
• Student Voice

Society of the Year
• Dance
• Physoc 
• Geography
• Show Choir
• Aerospace

Subject Rep of the Year
• Daniel Webb
• Ze Raposo Costas
• Sophie Morris
• Mortaza Kamaly
• Arjun Jerry
• Rhiannon Bayes 
• Bianca Kronneman
• Amber Tidd
• Connor Acland
• Aaron Owen Edwards
• Rhys Granvill
• Lydia Hobbs

College Rep of the Year
• Brittany Murphy 
• Mac McMillan 
• Alice Johnson
• Victoria Ioannidou
• Alexis Ciunek 
• Will Hope
• Munkhchimeg Erdenebileg

Outstanding Contribution to Student Media
• Stavros Apostolopoulos 
• Alex Evans
• Matthew Glass
• Lewis Israel
• Zoya Chishti
• Matthew Brayley
• Henry Apsey
• Jessica Hayden

Permanent Staff Member of the Year
• Annette Thomas - Costcutter
• Hayley Harris - Advice and Support

• Bethany Allen - Student Voice
• Martin Caldwell - SMT
• Megan Chick - Marketing and Communcations

Lily Summers Award
• Sam Mann 
• Felicity McKee
• Jack Dunne

Student Staff Member of the Year
• Harriet Barker 
• Dan Nadin
• Emma Skinner
• Becky Dolman
• Richard Noot Davies 
• Zuzana Hajska
• Tom Hunt
• Niall Carribine

Other awards will invclude Individual Contribution, the Ben Lockwood Award, Student Staff Member of the Year and Permanent Staff Member of the Year.

 

 

Gwobrau Undeb y Myfyrwyr

Rydyn ni'n falch i'ch gwahodd i seremoni wobrwyo ffansi y flwyddyn!

Ymunwch â ni ar Fai 31ain wrth i Wobrau Undeb y Myfyrwyr ddychwelyd am noswaith o ddathlu.

Bydd pryd o fwyd, perfformiadau gan gymdeithasau, Pimm's, Prosecco ac wrth gwrs, y gwobrau eu hunain.

Ymunwch â ni i ddathlu a diolch ein staff, cynrychiolwyr, cymdeithasau, clybiau chwaraeon a gwirfoddolwyr am eu holl waith caled dros y flwyddyn ddiwethaf.

Gwisgwch rywbeth ffansi, syniadau o beth i wisgo yma.

Tocynnau yma, rhagor o wybodaeth ar Facebook.

Y Rhestr Fer yw:

Digwyddiad Gorau gan Fyfyriwr
• Cynhadledd SRA
Alex Evans
• The Effect
Lewis Israel & James Beaumont
• Legally Blonde
Caelan Sailes & Emma Price
• Eisteddfod Rhyng-gol
Becca Martin

Ymgyrch Orau Gan Fyfyriwr
• Mis Hanes LHDT+
Sam Mann & Jade Easthope
• Ecosia ar Gampws
Jean-Louis & Alice

Swyddog Rhan-amser y Flwyddyn
• Sam Mann
• Becca Martin 
• Harry Evans-Mason 
• Jade Easthope
• Ana Guri
• Jazz Fulcher
• Lucía Vázquez Vaquero
• Wilfred Nyoni

Y Gymdeithas Newydd Orau
• Rwsiaid
• swan_hack
• Swansea Ham Radio

Y Gymdeithas sydd wedi Gwella'r Fwyaf
• Hanes
• Dawns
• LINKS
• Hindw

Adran UM y Flwyddyn
• Tafarn Tawe
• Costcutter
• Llais Myfyrwyr

Cymdeithas y Flwyddyn
• Dawns
• Ffiseg 
• Daearyddiaeth
• Show Choir
• Awyrofod

Cynrychiolydd Pwnc y Flwyddyn
• Daniel Webb
• Ze Raposo Costas
• Sophie Morris
• Mortaza Kamaly
• Arjun Jerry
• Rhiannon Bayes 
• Bianca Kronneman
• Amber Tidd
• Connor Acland
• Aaron Owen Edwards
• Rhys Granvill
• Lydia Hobbs

Cynrychiolydd Coleg y Flwyddyn
• Brittany Murphy 
• Mac McMillan 
• Alice Johnson
• Victoria Ioannidou
• Alexis Ciunek 
• Will Hope
• Munkhchimeg Erdenebileg

Cyfranogiad Unigol at Gyfryngau Myfyrwyr
• Stavros Apostolopoulos 
• Alex Evans
• Matthew Glass
• Lewis Israel
• Zoya Chishti
• Matthew Brayley
• Henry Apsey
• Jessica Hayden

Aelod Staff Parhaol y Flwyddyn
• Annette Thomas - Costcutter
• Hayley Harris - Cyngor a Chymorth

• Bethany Allen - Llais Myfyrwyr
• Martin Caldwell - SMT
• Megan Chick - Marchnata a Chyfathrebu

Gwobr Lily Summers
• Sam Mann 
• Felicity McKee
• Jack Dunne

Aelod Staff y Flwyddyn (Myfyriwr)
• Harriet Barker 
• Dan Nadin
• Emma Skinner
• Becky Dolman
• Richard Noot Davies 
• Zuzana Hajska
• Tom Hunt
• Niall Carribine