Sports Hardship Fund

Have finances ever stopped you from joining a sports team and leading a more active life during your time at university?

Have finances ever stopped you from joining a sports team and leading a more active life during your time at university?

We want to help our students to become more active and start lifelong sporting journeys during your time at Swansea University. 

University can often bring unexpected costs and as students you may face finance as a barrier everyday. Sport is something that might have had to be cut from your monthly budget. 

We want to help students with financial hardship apply up to £100 to spend specifically on sporting ventures, want to find out more? Apply to our Swansea University Students Union Hardship Fund for Sport. 

Not all students will be successful, as we have restricted budget, but we look forward to receiving your applications and help some students to take part in sport! 

A yw cyllid erioed wedi dy atal rhag ymuno â thîm chwaraeon a byw bywyd mwy actif yn ystod dy fyfnod yn y Brifysgol?

Rydyn ni am helpu ein myfyrwyr i ddod yn fwy actif a dechrau ar deithiau chwaraeon gydol oes yn ystod dy amser ym Mhrifysgol Abertawe.

Yn aml gall bod yn y Brifysgol ddod â chostau annisgwyl ac fel myfyriwr efallai y byddet ti’n wynebu cyllid fel rhwystr bob dydd. Mae chwaraeon yn rhywbeth a allai fod wedi gorfod cael ei dorri o dy gyllideb fisol.

Rydyn ni am helpu myfyrwyr â chaledi ariannol i wneud cais am hyd at £100 i'w wario'n benodol ar fentrau chwaraeon? Rydyn ni am ddarganfod mwy i wneud cais i'n Cronfa Galedi ar gyfer Chwaraeon Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Ni fydd pob myfyriwr yn llwyddiannus, gan fod gennym gyllideb gyfyngedig, ond edrychwn ymlaen at dderbyn dy gais a helpu rhai myfyrwyr i gymryd rhan mewn chwaraeon!

 
Swansea University Students' Union