Student Forum

Student Forum

At this week's Student Forum, there was plenty of debate on four motions submitted by students.

The results of the motions are as follows:

You can watch the whole forum here.

The next opportunity for students to hold the Union to account is May 14th at the Student Forum on Singleton Campus. All students are welcome to come and have your voices heard!

 

Fforwm Myfyrwyr

Yn y Fforwm Myfyrwyr, cafodd pedwar cynnig eu cyflwyno a’u dadlau arnynt gan nifer o fyfyrwyr.

Dyma ganlyniadau'r cynigion:

Gellir gwylio fideo yma.

Y cyfle nesaf i fyfyrwyr ddal yr Undeb i gyfrif yw Mai 14ain yn Fforwm Myfyrwyr Campws Singleton. Croeso i bob myfyriwr fynychu a dweud eu dweud!