Student Forum

Student Forum

At this week's Student Forum, there was plenty of debate on four motions submitted by students.

The results of the motions are as follows:

  • Anti Racism Campaign Motion - Passed
  • Refugees Welcome Motion - Passed
  • Students in Europe Motion - Passed
  • People's Vote Motion - Passed

You can watch the whole forum here.

The next opportunity for students to hold the Union to account is May 14th at the Student Forum on Singleton Campus. All students are welcome to come and have your voices heard!

 

Fforwm Myfyrwyr

Yn y Fforwm Myfyrwyr, cafodd pedwar cynnig eu cyflwyno a’u dadlau arnynt gan nifer o fyfyrwyr.

Dyma ganlyniadau'r cynigion:

  • Cynnig Ymgyrch Gwrth-Hliliaeth - Pasiwyd
  • Cynnig Croeso i Ffoaduriaid - Pasiwyd
  • Cynnig Myfyrwyr yn Ewrop - Pasiwyd
  • Cynnig Pleidlais y Bobl - Pasiwyd

Gellir gwylio fideo yma.

Y cyfle nesaf i fyfyrwyr ddal yr Undeb i gyfrif yw Mai 14ain yn Fforwm Myfyrwyr Campws Singleton. Croeso i bob myfyriwr fynychu a dweud eu dweud!

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)