#StudyAid

StudyAid is back!

It’s that time of year again, and we want to help you with any exam/deadline stress you have. We’ve got three weeks of dogs on campus, free massages and fun activities lined up for you! Check out the calendar below for details and our Facebook event for updates. 

 

Mondays: Barber
10am-2pm, 7th Jan - Tafarn Tawe, Bay
10am-2pm, 14th Jan - Fulton House, Singleton
10am-2pm, 21st Jan - Tafarn Tawe, Bay
During exams you're so busy studying, often you don't have time to treat yo' self. No fear, we're bringing the barber to you. Just drop by when you're free at get a haircut for the bargain price of £5!

Tuesdays: Hygge Sessions
2-4pm, 8th Jan - Taliesin, Singleton
2-4pm, 15th Jan - Tafarn Tawe, Bay
2-4pm, 22nd Jan - Taliesin, Singleton
Relax, look after your mental health and take a break from all that revision. Pop by for some adult colouring, board games and a nice cuppa.

Wednesdays: Free racket sports
11am-12.30pm, Bay Sports Hall & Singleton Squash Courts
Release some energy and focus on something else for an hour. Just drop by with your student card and enjoy.


Thursdays: Dogs
5-7pm, 10th Jan - Digital Technium, Singleton
5-7pm, 17th Jan - SU Building, Bay
5-7pm, 24th Jan - Digital Technium, Singleton
Fancy cuddling a cute boi? Our wonderful friends at Greyhound Rescue Wales will be back, with three dog cuddling sessions. This one's popular, so remember to book your slot here.


Fridays: 5K Run for Discovery
10am, 11th Jan - from Fulton House, Singleton
10am, 18th Jan - from Great Hall, Bay
Relieve that exam stress with a quick 5k with us and Discovery. We'll meet, run, and relax.

Every weekday: Free hot drinks and biscuits
2-6pm - Bay Library
6.30-10pm - Singleton Library
Your staple cup of tea and coffee, with a side of biscuits will be served in the library every weekday. We've got fancy biscuits, a variety of teas and milk alternatives.

Every weekday: Advice Centre drop-ins
10-4pm - SU Building, Bay
10-4pm - Advice and Support Centre, Singleton
If you need some advice or a friendly chat, pop in to our Advice Centre (behind Costcutter on Singleton and in the SU Building on Bay) for some free, confidential support.

 

 

Mae #StudyAid yn ôl!

Mae amser hwnnw'r flwyddyn yn ôl, ac rydyn ni am eich helpu chi gydag unrhyw bryder arholiadau/gwaith cwrs sydd gennych chi. Bydd tair wythnos o gwn, tyliniadau am ddim a gweithgareddau hwylus i chi. Ewch i'n tudalen ar Facebook am ddiweddariadau.Dydd Llun: Barbwr
10am-2pm, 7fed Ion - Tafarn Tawe, Bae
10am-2pm, 14eg Ion - Ty Fulton, Singleton
10am-2pm, 21ain Ion - Tafarn Tawe, Bae
Rwyt ti'n brysur yn astudio, felly dyma'r cyfle i weld y barbwr heb y ffwdan. Dere heibio i gael toriad gwallt am £5 yn unig!


Dydd Mawrth: Sesiynau Hygge
2-4pm, 8fed Ion - Taliesin, Singleton
2-4pm, 15fed Ion - Tafarn Tawe, Bae
2-4pm, 22ain Ion - Taliesin, Singleton
Ymlacia, edrycha ar y ôl dy iechyd meddwl a chymera egwyl o'r adolygu. Dere heibio am fach o liwio mewn, gemau bwrdd a phaned.


Dydd Mercher: Chwaraeon Racedi am Ddim
11am-12.30pm, Neuadd Chwaraeon y Bae a Chwrt Sboncen Singleton
Rhyddha dy egni a chanolbwyntia ar rywbeth gwahanol am awr. Dere heibio gyda cherdyn myfyriwr a mwynha.


Dydd Iau: Cwn
5-7pm, 10fed Ion - Techniwm Digidol, Singleton
5-7pm, 17eg Ion - Adeilad UM, Bae
5-7pm, 24ain Ion - Techniwm Digidol, Singleton
Beth am gwtsho ci? Mae ein ffrindiau o Greyhound Rescue Wales yn ôl, gyda thri sesiwn o gwn ar y campws. Cofia i archebu slot yma.

Dydd Gwener: 5K Run for Discovery
10am, 11fed Ion - o Dy Fulton, Singleton
10am, 18fed Ion - o'r Neuadd Fawr, Bae
Rhyddha'r straen o arholiadau gyda 5k cyflym gyda ni a Discovery. Byddwn ni'n cwrdd, rhedeg, ac ymlacio.


Dyddiau'r Wythnos: Diodydd a bisgedi am ddim
2-6pm - Llyfrgell y Bae
6.30-10pm - Llyfrgell Singleton
Paned hyfryd, gyda bisgedi am ddim, bob Dydd Llun - Dydd Gwener yn y llyfrgell. Bydd amryw o fisgedi a llaeth ar gael.


Dyddiau'r Wythnos: Sesiynau Galw Heibio'r Canolfan Cyngor
10-4pm - Adeilad UM, Bae
10-4pm - Canolfan Cyngor a Chymorth, Singleton
Os oes angen sgwrs gyfeillgar neu gyngor, dere draw i'n Canolfan Cyngor a Chyngor ar singleton neu Adeilad UM ar y Bae am gymorth cyfrinachol rhad ac am ddim.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)