#StudyAid

#StudyAid is back!

It’s that time of year again, and we want to help you with any exam/deadline stress you have. We’ve got a month of dogs, free food and fun activities lined up for you! Check out the calendar below for details and our Facebook event for updates. 

*You'll need to sign up for some sessions. Sign ups for each week go live on Mondays at 7pm here.

 

 

Free Brunch
11am, Monday 21st May

We'll be providing brunch for that post-exam snack or pre-exam fuel up with bacon, sausage and veggie options. Come to Fulton House or 52° and grab your food at 11am until we run out – first come first serve!

Barber & Beauty

11.30am-4.30pm, Mondays
During exams you're so busy studying, often you don't have time to treat yo' self. No fear, we're bringing the barber and beauty to you. Just drop by when you're free!

Fun Day
Tuesdays
Our balloon competition is back by popular demand, you can throw wet sponges at the FTOs and have some fun on our giant inflatables!

Cuddle a Dog*
6.30pm, Wednesdays
Fancy a dog cuddling sesh? Our wonderful friends at Greyhound Rescue Wales will be back, with four dog cuddling sessions.

Yoga*
6pm, Thursdays
Free yoga class – get into the zen, focus on your breathing and take an hour out to forget all about University and life worries. Bring a towel/yoga mat along if you can.

Mindfulness Activities
Fridays
Come to relax and destress with our free arts and crafts. 

Staple Cuppa
Bay - Weekdays, 2-6pm
Singleton - Weekdays, 6.30-10pm
Your staple cup of tea and coffee, with a side of biscuits will be served in the library every weekday.
We're going fancy and will be providing top range biscuits, variety of teas and alternatives to milk. 

Support Drop-Ins
1-3pm, every weekday

Our Advice and Support Centre will be holding drop in sessions, just pop by and have a chat about anything from friends, to exam worries or anything on your mind.

 

 

Mae #StudyAid yn ôl!

Mae amser hwnnw'r flwyddyn yn ôl, ac rydyn ni am eich helpu chi gydag unrhyw bryder arholiadau/gwaith cwrs sydd gennych chi. Bydd mis o gwn, bwyd am ddim a gweithgareddau hwylus i chi. Ewch i'n tudalen ar Facebook am ddiweddariadau.

*Bydd angen archebu eich lle ar gyfer rhai o'r sesiynau. Byddwch chi'n gallu archebu eich lle am sesiynau'r wythnos bob Dydd Llun am 7yp yma.


Brecinio am ddim
11yb, Dydd Llun 21ain Mai

Byddwn ni'n darparu brecinio i roi hyder i chi adolygu gydag opsiynau cig moch, selsig a llysfwytäol. Dewch i fwyta yn Nhy Fulton neu 52° cyn i ni redeg allan - y cyntaf i'r felin!


Barbwr & Harddwch
11.30yb-4.30yp, pob Dydd Llun
Wrth astudio, rydych chi mor brysur, does dim amser i edrych ar ôl eich hun. Peidiwch â phoeni, bydd y barbwr a sesiynau harddwch ar y campws i'ch helpu! Dewch i weld nhw os ydych chi'n rhydd!

Diwrnod o Hwyl
Pob Dydd Mawrth

Mae ein cystadleuaeth balwnau yn ôl, gallwch chi daflu sbyngau gwlyb at ein Swyddogion Llawn Amser a mwynhau ar ein chwyddadwyon enfawr!

Cwtsho Cwn*
6.30yp, Pob Dydd Mercher
Beth am gwtsho cwn? Bydd ein ffrindiau o Greyhound Rescue Wales yn ôl, gyda dau sesiwn cwn.

Ioga*
6pm, pob Dydd Iau
Gwers ioga am ddim - ymlaciwch, canolbwyntiwch ar eich anadlu a chymerwch awr i anghofio am bryderon arholiadau a bywyd. Dewch â thywel/mat os allwch chi. 

Gweithgareddau Lles
Pob Dydd Gwener
Dewch i ymlacio a distraenio gyda'n crefftau am ddim. 

Paned
Bae - Llun-Gwener, 2-6yp
Singleton - Llun-Gwener, 6.30-10yh
Paned am ddim, gyda bisgedi yn y llyfrgell bob dydd Llun i ddydd Gwener. Bydd amryw o fisgedi a dewis o laeth.

Sesiynau Galw Heibio'r Canolfan Cyngor
1-3pm, Llun-Gwener

Bydd ein Canolfan Cyngor a Chymorth yn cynnal sesiynau galw heibio, dewch draw i drafod ffrindiau, pryderon arholiadau neu unrhyw beth arall.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)