#StudyAid

StudyAid is back!

It’s that time of year again, and we want to help you with any exam/deadline stress you have. We’ve got three weeks of dogs on campus, free massages and discount haircuts lined up for you! Check out the calendar below for details and our Facebook event for updates. 

 
Mondays
10-11am, 20th May, Tafarn Tawe - free toast
Pop over to Tafarn Tawe for a morning snack to start of the exam period the right way!

10am-2pm, 3rd May, Fulton House, Signleton - Haircuts
10am-2pm, 10th May, Tafarn Tawe, Bay - Haircuts
During exams you're so busy studying, often you don't have time to treat yo' self. No fear, Gower College hairdressers and barbers are coming to you. Just drop by when you're free at get a haircut for the bargain price of £5 (for men) or £10 (for a women's dry cut)!
Note: Limited fade work available as these are student barbers.

Tuesdays: Hygge Sessions
11-2pm, 28th May - Talesin Mall Room, Singleton
11-2pm, 4th June - SU Building, Bay
11-2pm, 11th June - Talesin Mall Room, Singleton
Relax, look after your mental health and take a break from all that revision. Pop by for some adult colouring, board games and biscuits.

Wednesdays: Dogs
6.30-7.30pm, 22nd May - Taliesin, Singleton
6.30-7.30pm, 29th May - SU Building, Bay
6.30-7.30pm, 5th June - Taliesin, Singleton
6.30-7.30pm, 12th June - SU Building, Bay
Fancy cuddling a cute doggo? Our wonderful friends at Greyhound Rescue Wales will be back, with four dog cuddling. This one's popular, so remember to book your slot! You can book for the next session here.

Thursdays
2-4pm, 23rd May, Taliesin Studio, Singleton - free massages
2-4pm, 30th May, SU Building, Bay - free massages
2-4pm, 6th June, Taliesin Studio, Singleton - free massages
The Osteopath Society are back to give FREE massages while you have a quick revision break. Just pop over when you're free!

23rd May - yoga
30th May - yoga
6th June - yoga
13th June - yoga
Get into the zen with an hour of yoga to relieve any revision or deadline stress you have. It's completely free, just bring your mat.

Fridays
11am, 24th May, from Great Hall Bay - 5K run
11am, 31st May, from Fulton House Singleton - 5K run
11am, 7th June, from Great Hall Bay - 5K run
11am, 14th June, from Fulton House Singleton - 5K run
Relieve that exam stress with a quick 5K with us and Discovery. We'll meet, run, and relax.

1-2pm, 31st May, Santander bike stand on Singleton and Bay - Bike ride
1-2pm, 7th June, Santander bike stand on Singleton and Bay - Bike ride
Join us on a quick bike ride to get yout blood flowing and clear your mind. If you don't have a bike, just grab one of the Santander bikes!


Every weekday: Free hot drinks and biscuits
2-6pm - Bay Library
6.30-10pm - Singleton Library
Your staple cup of tea/coffee/hot chocolate, with a side of biscuits will be served in the library every weekday. We've got fancy biscuits, a variety of teas and milk alternatives.

Every weekday: Advice Centre Drop-ins
10-2pm - Singleton
Upon request - Bay
Drop by and ask us anything about exams, stress or life in general. It's all completely free, confidential and open to all students!

 

 

Mae #StudyAid yn ôl!

Mae amser hwnnw'r flwyddyn yn ôl, ac rydyn ni am eich helpu chi gydag unrhyw bryder arholiadau/gwaith cwrs sydd gennych chi. Bydd tair wythnos o gwn, tyliniadau am ddim a gweithgareddau hwylus i chi. Ewch i'n tudalen ar Facebook am ddiweddariadau.Dydd Llun
10-11am, 20fed Mai, Tafarn Tawe - tost am ddim
Dere draw i Tafarn Tawe am frecwast i ddechrau'r cyfnod o arholiadau'n iawn!

10am-2pm, 3ydd Mai, Fulton House, Signleton - Toriadau gwallt
10am-2pm, 10fed Mai, Tafarn Tawe, Bae - Toriadau gwallt
Yn ystod cyfnod arholiadau, rwyt ti mor brysur yn adolygu does dim amser i gael toriad gwallt. Paid â phoeni, mae triniwyr gwallt a barbwyr Coleg y Gwyr yn dod i'r campws. Dere heibio i gael toriad gwallt am (i ddynion) neu £10 (am doriad sych menywod)!
Noder: Mae gwaith y barbwr yn gyfyngedig gan eu bod nhw'n fyfyrwyr.


Dydd Mawrth: Sesiynau Hygge
10-2pm, 21ain Mai - Taliesin, Singleton
10-2pm, 28ain Mai - Tafarn Tawe, Bae
10-2pm, 4ydd Mehefin - Taliesin, Singleton
10-2pm, 11eg Mehefin - Tafarn Tawe, Bae
Ymlacia, edrycha ar y ôl dy iechyd meddwl a chymera egwyl o'r adolygu. Dere heibio am fach o liwio mewn, gemau bwrdd a phaned.


Dydd Mercher: Cwn
6.30-7.30pm, 22nd May - Taliesin, Singleton
6.30-7.30pm, 29ain Mai - Adeilad UM, Bae
6.30-7.30pm, 5fed Mehefin - Taliesin, Singleton
6.30-7.30pm, 12fed Mehefin - Adeilad UM, Bae
Beth am gwtsho ci? Mae ein ffrindiau o Greyhound Rescue Wales yn ôl, gyda thri sesiwn o gwn ar y campws. Cofia i archebu slot! Gallet ti fwcio am y sesiwn nesaf yma.


Dydd Iau
2-4pm, 23ain Mai, Stiwdio Taliesin, Singleton - tyliniadau am ddim
2-4pm, 30ain Mai, Adeilad UM, Bae - tyliniadau am ddim
2-4pm, 6ed Mehefin, Stiwdio Taliesin, Singleton - tyliniadau am ddim
Mae'r Gymdeithas Osteopatheg yn ol i roi tyliniadau AM DDIM  wrth i ti gael egwyl o adolygu. Dere draw os wyt ti'n rhydd!


23ain Mai - ioga
30ain Mai - ioga
6ed Mehefin - ioga
13eg Mehefin - ioga
Dere i ymlacio gydag awr o ioga i gael gwared ar unrhyw straen sydd gennyt ti. Mae'n rhad ac am ddim, ond dere â mat!


Dydd Gwener
11am, 24th May, from Great Hall Bay - 5K run
11am, 31st May, from Fulton House Singleton - 5K run
11am, 7th June, from Great Hall Bay - 5K run
11am, 14th June, from Fulton House Singleton - 5K run
Rhyddha'r straen o arholiadau gyda 5k cyflym gyda ni a Discovery. Byddwn ni'n cwrdd, rhedeg, ac ymlacio.

1-2pm, 31ain Mai, stondin feiciau Santander ar Singleton a'r Bae - beicio
1-2pm, 7fed Mehefin, Santander bike stand on Singleton and Bay - beicio
Ymuna â ni am reid cyflym i glirio dy feddwl. Os nad oes beic gennyt ti, cymera un o'r rhai Santander!


Dyddiau'r Wythnos: Diodydd a bisgedi am ddim
2-6pm - Llyfrgell y Bae
6.30-10pm - Llyfrgell Singleton
Paned hyfryd, gyda bisgedi am ddim, bob Dydd Llun - Dydd Gwener yn y llyfrgell. Bydd amryw o fisgedi a llaeth ar gael.

Dyddiau'r Wythnos: Sesiynau Galw Heibio'r Canolfan Cyngor
10-2pm - Singleton
Ar gais - Bae
Galwa heibio i ofyn unrhyw beth am arholiadau, straen neu fywyd yn gyffredinol. Mae'n rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac ar agor i bob myfyriwr!

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)