The Big Safe Cycle Roadshow is back!

In partnership with: Cycle Solutions, South Wales Police, BikeAbility Wales and Sports Swansea. Come along on one of the following dates! And remember to bring your bike if you have one.

The Big Safe Cycle Roadshow is back!

In partnership with:  Cycle Solutions, South Wales Police, BikeAbility Wales and Sports Swansea. Come along on one of the following dates! And remember to bring your bike if you have one.

Monday 28th of February 10am until 4pm

Outside School of Management Bay Campus

 

Friday 4th of March 11am until 3pm

 Outside Fulton House, Singleton Campus

 • Dr Bike sessions
 • Discount info on cycle equipment
 • Cycle to work advice
 • Cycle training info
 • Adapted bike info and trials
 • Free lock and lights for students and staff (with a bike)Safety advice and security bike marking
 • Swansea Santander bike scheme free membership info

Friday 4th of March 12pm 

Join us for: 

A led Ride to Swansea Environment Centre leaves Fulton House at 12pm ( bring your own bike or use your free membership and hire a Swansea Santander bike. 

Mae Sioe Fawr Beicio’n Ddiogel yn ôl!

Mewn partneriaeth â: Cycle Solutions, Heddlu De Cymru, BikeAbility Cymru a Chwaraeon Abertawe

Ymunwch â ni ar un o’r dyddiadau canlynol! Cofiwch ddod â’ch beic os oes un gennych.

Dydd Llun 28 Chwefror 10am tan 4pm

Y tu allan i’r Ysgol Reolaeth, Campws y Bae

 

Dydd Gwener 4 Mawrth o 11am tan 3pm

 O flaen Ty Fulton, Campws Singleton

 

 • Sesiynau Dr Beic
 • Gwybodaeth am ddisgowntiau ar gyfarpar beicio
 • Cyngor ar feicio i’r gwaith
 • Gwybodaeth am hyfforddiant beicio
 • Gwybodaeth am addasu beiciau a threialon
 • Clo a goleuadau am ddim i fyfyrwyr a staff (sydd â beic)
 • Cyngor ar ddiogelwch a marciau diogelwch i feiciau
 • Gwybodaeth am aelodaeth am ddim o gynllun beiciau Santander Abertawe.

Dydd Gwener 4 Mawrth o 12pm

Ymunwch â ni am: 

Taith dywys i Ganolfan yr Amgylchedd Abertawe a fydd yn gadael Ty Fulton am 12pm (dewch â’ch beic eich hun neu ddefnyddio eich aelodaeth am ddim i hurio beic Santander Abertawe. 

 
Swansea University Students' Union