The Part-time Officer campaign for elections is on

No ratings yet. Log in to rate.

The heat is on! Candidates for the Part-time Officer positions have put their names forward, written their manifestos and are running for positions this week. The contestants are:

 • Environment Officer - Diana Bee and Carlie Andrews

 • Ethics Officer - Ross McKendrick

 • General Secretary - Hyelni Uba Mshelia

 • International Officer - Churchill Oyeinkediton

 • Part-time Officer - uncontested

 • Mature Students' Officer - Rhydian Francis-Morris

 

Liberation positions:          

 • Black, Minority, and Ethnic (BME) Officer - Hamzah Nurgat

 • LGBT Officer (Open Place) - Sam McLaughlin

 • LGBT Officer (Women's Officer) - Hannah Steward

 • Women's Officer - Heather Wood

 • Students With Disabilities Officer - Ellie Pullen

 • Swyddog Yr Iaith Gymraeg (Welsh Affair Officer) - uncontested


You can read the candidates manifestos here and decide who to vote for! Voting will open at 8am on Thursday and close at 5pm on Friday.

Uncontested positions will be put up for election again in the fall. If you missed nominations this time around there will be another chance for you to go for it!

The results of the elections will be announced at the last Student Forum of the academic year on Friday at 6pm-8pm, Nelson Mandela Suite, Union Building.

Come along to the Student Forum and support your candidate!   

 

 

Mae pwysau nawr! Mae’r ymgeiswyr ar gyfer swyddi y Swyddogion Rhan Amser wedi cyflwyno eu henwau, ysgrifennu eu maniffestos ac yn sefyll ar gyfer y swyddi’r wythnos hon. Yr ymgeiswyr yw:

 • Swyddog yr Amgylchedd -  Diana Bee a Carlie Andrews

 • Swyddog Moeseg - Ross McKendrick

 • Ysgrifennydd Cyffredinol - Hyelni Uba Mshelia

 • Swyddog Rhyngwladol - Churchill Oyeinkediton

 • Swyddog Rhan Amser - Dim Ymgeiswyr

 • Swyddog y Myfyrwyr Aeddfed - Rhydian Francis-Morris

 

Swyddi Rhyddhad:

 • Swyddog Duon, Lleiafrifoedd ac Ethnig - Hamzah Nurgat

 • Swyddog LGBT (agored) - Sam Mclaughlin

 • Swyddog LGBT ( Swyddog Menywod) - Hannah Steward

 • Swyddog Menywod - Heather Wood

 • Swyddog Myfyrwyr gydag Anableddau

 • Swyddog yr Iaith Gymraeg - Dim ymgeiswyr

 

Gallwch ddarllen maniffestos yr ymgeiswyr fan hyn a phenderfynnu pwy i bleidleisio drostynt! Bydd pleidleisio’n dechrau am 8yb Ddydd Iau ac yn gorffen am 5yh Ddydd Gwener.

Bydd swyddi heb ymgeiswyr yn cael eu hagor eto yn yr Hydref er mwyn cael eu hethol. Os fethoch chi’r enwebiadau y tro hyn, bydd cyfle arall gennych chi i fynd amdani!

Caiff canlyniadau’r etholiad hwn eu cyhoeddi yn Fforwm Myfyrywyr olaf y flwyddyn academaidd, Ddydd Gwener, 6yh-8yh yn Ystafell Mandela, Ty’r Undeb.


Dewch i’r Fforwm Myfyrwyr a chefnogi eich ymgeiswydd!

 

Comments

Sonali Josi
11:08am on 29 Sep 15 Thanks for more information visit article link: http://www.adword.co.in/packers-and-movers-hyderabad/ http://www.adword.co.in/packers-and-movers-mumbai/ http://www.adword.co.in/packers-and-movers-pune/
Sonali Josi
11:07am on 29 Sep 15 Thanks for More information visit article: http://www.adword.co.in/ http://www.adword.co.in/packers-and-movers-bangalore/ http://www.adword.co.in/packers-and-movers-delhi/ http://www.adword.co.in/packers-and-movers-gurgaon/
Sonali Josi
7:48am on 29 Sep 15 Thanks for More information article visit link: http://www.export5th.in/ http://www.export5th.in/packers-and-movers-in-pune/ http://www.export5th.in/packers-and-movers-in-mumbai/ http://www.export5th.in/packers-and-movers-in-bangalore/ http://www.export5th.in/packers-and-movers-in-hyderabad/
Sonali Josi
7:47am on 29 Sep 15 Thanks for More information article visit: http://3th.co.in/ http://3th.co.in/packers-and-movers-delhi/ http://3th.co.in/packers-and-movers-noida/ http://3th.co.in/packers-and-movers-ghaziabad/ http://3th.co.in/packers-and-movers-faridabad/
Please log in to comment.
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)