The Return of the SU Bars!

We’d like to say a big thank you to everyone who made it down to enjoy a drink in the sunshine with us. After the huge success of our outdoor areas and the latest news on relaxation of Covid-19 regulations, we are very happy to announce that we will be reopening your Students’ Union bars!

Firstly, we’d like to say a big thank you to everyone who made it down to enjoy a drink in the sunshine with us. After the huge success of our outdoor areas and the latest news on relaxation of Covid-19 regulations, we are very happy to announce that we will be reopening your Students’ Union bars!

Both Tafarn Tawe and JC’s bar will be open for indoor hospitality from Monday 17th May onwards. Opening hours will be 12pm – 11pm Monday to Friday, walk ups are welcome until 5pm with online bookings taken for 6pm – 11pm slots.

Still looking to soak up that Swansea sunshine? No worries, our outdoor areas will remain open alongside our indoor spaces (weather depending).

Bookings can be made here.

As always, your safety is our #1 priority and both venues have been designed with that in mind. Our venues are fully compliant with current Covid-19 safety legislation. When you visit you will find; one-way systems, social distancing measures, table service and ordering via our App. You can find more details on our safety measures in your booking T&C’s, but if you have any questions or concerns a member of the team will be more than happy to help: events@swansea-union.co.uk

Yn gyntaf, hoffem ni ddweud diolch yn fawr iawn i bawb a wnaeth mwynhau diod yn yr haul gyda ni. Ar ôl llwyddiant ysgubol ein hardaloedd awyr agored a’r newyddion diweddaraf ar laciad rheoliadau Covid-19, rydyn ni’n hapus iawn i gyhoeddi y byddwn yn ailagor bariau Undeb y Myfyrwyr!

Bydd Tafarn Tawe a JC’s ar agor ar gyfer lletygarwch dan do o Ddydd Llun 17eg Mai ymlaen. Yr oriau agor fydd 12pm - 11pm rhwng dydd Llun a dydd Gwener, ac mae croeso i chi ddod heb fwcio tan 5pm gydag archebion ar-lein yn cael eu cymryd am slotiau rhwng 6pm - 11pm.

Dal eisiau eistedd yn haul Abertawe? Peidiwch â phoeni, bydd ein hardaloedd awyr agored yn aros ar agor yn ogystal â'n bariau dan do (yn dibynnu ar y tywydd).

Gellir bwcio yma.

Fel bob amser, eich diogelwch yw ein prif blaenoriaeth ac mae'r ddau far yn ystyried hynny. Mae ein bariau yn cydymffurfio'n llawn â deddfwriaeth ddiogelwch gyfredol Covid-19. Wrth i chi ymweld, fe welwch; systemau unffordd, mesurau pellhau cymdeithasol, gwasanaeth bwrdd ac archebu trwy ein hap. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am ein mesurau diogelwch yn nhelerau ac amodau eich archeb, ond os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon bydd aelod o’r tîm yn fwy na pharod i helpu: events@swansea-union.co.uk

 
Swansea University Students' Union