The Travel Shop

5 trips you can take with the Travel Shop this term

We all feel that pressure to squeeze every last bit of fun out of our time at uni – but it's sometimes too hard to plan more than a Wednesday night out.

Let the Travel Shop take the hassle away! You can book our affordable trips online or in the Travel Shop. Here are 5 trips you can book right now:

1. Harry Potter and the Forgotten Forest 11.02.2018

Our best-selling trip is on sale again! Experience the wizarding world and all the secrets behind it! You can’t call yourself a true Harry Potter fan until you’ve visited the studio…

2. Paris 15.02.18

Celebrate St. Valentine’s Day in the city of love with the one you love. It’s the land of sophistication, culture and class!

3. Stonehenge 24.02.18

A wonder of the world, Stonehenge will blow your mind. How did these mystical rocks make their way to Wiltshire – and why are they there?!

4. Bath 03.03.18

Possibly the most beautiful city in the UK, Bath is a great place to visit for those insta-worthy photos. Our trip includes return coach travel so you don't have to worry about any awkward train changes.

5. Dublin 15.03.18

What better way to spend St. Paddy’s day than three nights in the Irish capital?

Book your trip now at www.swansea-union.co.uk/travel or pop in to the Travel Shop!

5 taith mae’r Siop Deithio'n trefnu dros y tymor

Mae pawb yn teimlo’r straen i wneud popeth tra eu bod nhw yn y Brifysgol – ond weithiau mae’n anodd i drefnu mwy na noson ar Wind Street.

Gad i’r Siop Deithio wneud y waith caled i gyd! Gallet ti fwcio’r teithiau fforddiadwy ar-lein neu yn y Siop Deithio. Dyma 5 taith sydd ar gael i’w bwcio nawr:

1. Harry Potter and the Forgotten Forest 11.02.2018

Mae ein taith boblogaidd ar werth eto! Mae hon yn gyfle i gael profiad o fyd hudol a chyfrinachol! Rwyt ti ond yn edmygwr go iawn o Harry Potter os wyt ti wedi bod i’r stiwdio...

2. Paris 15.02.18

Beth am ddathlu Dydd San Ffolant yn ninas ramantus gyda dy gariad? Mae hi’n ddinas soffistigedig a diwylliannol!

3. Côr y Cewri 24.02.18

Un o ryfeddodau’r byd – mae Côr y Cewri yn syfrdanol. Sut ddaeth y cerrig hudol i fod yn Wiltshire – a pham?!

4. Caerfaddon 03.03.18

Un o ddinasoedd mwyaf prydferth y DU, a lle gwych i ymweld â a chymryd lluniau gwerth eu rhannu. Mae’r daith yn cynnwys trafnidiaeth fws yno ac yn ôl, felly does dim angen poeni am newid trenau ac ati.

5. Dylun 15.03.18

Sdim ffordd well i dreulio Dydd San Padrig na thair noson ym mhrifddinas Iwerddon?

Archeba dy daith nawr ar www.swansea-union.co.uk/travel neu dere mewn i’r Siop Deithio.