Varsity 2019

Varsity 2019

This year’s Varsity will be held in Cardiff, and the Ladies and Men's Rugby Union's fiery fights for the Cup will be in the Principality Stadium.

Swansea University sports teams will go head-to-head with Cardiff University in the biggest student event of the year.

Throughout the week, students will compete in over 40 different sports for the Varsity Shield, including Ultimate Frisbee, swimming, golf, fencing, squash, boxing, basketball, and hockey.

Most of the games will take place across Cardiff, inlcuding in Sports Wales and Cardiff Arms Park on Wednesday 10th April, before the big rugby finals at Principality Stadium at 7pm.

We'll be fighting to win the Varsity Shield again!

Sophie Hargreaves, your Sports Officer said: “Varsity is the highlight of the year for our sporting students, and there’s a lot of preparation involved. I can’t wait to see our students come together and showcase their incredible talent.”

Join our Facebook event for updates and to get your tickets NOW.

Varsity 2019

Bydd Varsity eleni yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd, ac bydd brwydrau Rygbi'r Dynion a Rygbi'r Merched yn cael eu cynnal yn Stadiwm Principality.

Bydd timoedd chwaraeon Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd yn brwydro yn nigwyddiad mwyaf i fyfyrwyr y flwyddyn.

Trwy gydol yr wythnos, bydd myfyrwyr yn cystadlu mewn dros 40 o chwaraeon gwahanol i ennill y Darian Varsity, gan gynnwys Ultimate Frisbee, nofio, golff, cleddyfaeth, sboncen, paffio, pêl-fasged a hoci.

Bydd rhan fwyaf y gemau yn cymryd lle ar draws Caerdydd, gan gynnwys Chwaraeon Abertawe, a Stadiwm Dinas Caerdydd ar 10fed Ebrill, cyn gemau terfynol y rygbi yn Stadiwm Principality Stadium am 7pm.

Byddwn ni'n brwydro i ennill y Darian Varsity unwaith eto!

Dywedodd Sophie Hargreaves, Swyddog Chwaraeon yr Undeb: “Mae Varsity yn uchafbwynt ym mlwyddyn myfyrwyr chwaraeon, ac mae llwyth o baratoi yn cael ei wneud. Rydw i'n edrych ymlaen at weld ein myfyrwyr ddod at ei gilydd i arddangos eu talent arbennig."

Ymuna â'r digwyddiad Facebook am ddiweddariadau a thocynnnau.