Varsity 2018

Varsity

A massive congrats to everyone involved in Varsity 2018, all teams and officials worked tirelessly to make the day a success and a fun and exciting event for all spectators!

To see the full list of scores, head here: https://welshvarsity.com/varsity-shield/ 

 

Varsity

Llongyfs enfawr i bob a gymerodd rhan yn Varsity 2018, roedd pob tîm wedi gweitho’n galed i sicrhau bod y dydd yn llwyddiannus ac yn gyffrous i bawb a oedd yn gwylio!

Mae’r rhestr lawn o sgorau i’w gweld yma: https://welshvarsity.com/varsity-shield/

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)