Varsity 2018

Varsity

A massive congrats to everyone involved in Varsity 2018, all teams and officials worked tirelessly to make the day a success and a fun and exciting event for all spectators!

To see the full list of scores, head here: https://welshvarsity.com/varsity-shield/ 

 

Varsity

Llongyfs enfawr i bob a gymerodd rhan yn Varsity 2018, roedd pob tîm wedi gweitho’n galed i sicrhau bod y dydd yn llwyddiannus ac yn gyffrous i bawb a oedd yn gwylio!

Mae’r rhestr lawn o sgorau i’w gweld yma: https://welshvarsity.com/varsity-shield/