Waterfront

Write for the Waterfront!

Swansea Student Media are looking for a whole new bunch of writers, editors, designers and photographers to work on the Waterfront from September.

The Waterfront is the print and online publication at Swansea Uni. It’s been running for a whopping 24 years by our lovely students, for students!

 By joining, you’d get…

 · Media access to big SU and University events including Varsity and Summer Ball

· The chance to attend industry events and conferences

· Support and training on the job

· Experience for your CV

 Fancy it?

 All roles are voluntary but are recruited by an election process, which will run online from the 3rd of June.

To find out more, join our information session on Thursday 30th of May at 11am in Faraday on Singleton Campus. All you’ve gotta do is email ruth.adams@swansea-union.co.uk to book your place.

 

 

Cyfle i ysgrifennu am y Waterfront!

Mae Cyfryngau Myfyrwyr Abertawe yn chwilio am ysgrifenwyr, golygyddion, dylunwyr a ffotograffwyr newydd i weithio ar y Waterfront ym mis Medi.

Mae’r Waterfront yn gyhoeddiad print ac ar-lein ym Mhrifysgol Abertawe. Mae hi wedi bodoli ers 24 mlynedd gan ein myfyrwyr, ar gyfer ein myfyrwyr!

Wrth ymuno, byddet ti’n derbyn...

· Mynediad cyfryngau at ddigwyddiadau mawr UM a’r Brifysgol gan gynnwys Varsity a Dawns yr Haf

· Y cyfle i fynychu digwyddiadau a chynadleddau’r diwydiant

· Cymorth a hyfforddiant yn y rôl

· Profiad ar gyfer dy CV

 Diddordeb?

 Mae pob rôl yn wirfoddol ond yn cael eu recriwtio trwy etholiad, a fydd yn digwydd ar-lein o 3ydd Mehefin.

 Am ragor o wybodaeth, dere i’n sesiwn wybodaeth ar Ddydd Iau 30th Mai am 11yb yn Faraday ar Gampws Singleton. Anfona ebost at ruth.adams@swansea-union.co.uk i fwcio lle.