We are moving!

We are moving! Bay Campus update

Our building on Bay campus will be closed from Monday 17th February whilst we make the move into our new home Y Twyni, opposite Tafarn Tawe. This means that our services on Bay campus will be temporarily limited whilst we move and settle in. If you need us though, feel free to pop into Y Twyni where a member of Union staff will be on hand to help.

If you require access to our Advice and Support Centre in the meantime, our advisors on Singleton campus will be available to provide guidance wherever needed. You can drop them an email via advice@swansea-union.co.uk or give them a call on 01792 295 821.

We apologise for any inconvenience this may cause and we look forward to welcoming you into the new home of your SU very soon.

Any questions? drop us a message here.

Rydyn ni'n symud! Diweddariad Campws y Bae

Bydd ein hadeilad ar Gampws y Bae ar gau o Ddydd Llun 17eg Chwefror wrth i ni symud i'n ty newydd y Twyni, cyferbyn â Tafarn Tawe. Oherwydd hyn, bydd ein gwasanaethau ar Gampws y Bae ar gau dros dro wrth i ni symud a setlo mewn. Os oes angen cymorth, dewch mewn i'r Twyni lle fydd aelod o staff yr Undeb ar gael.

Os oes angen gwasanaethau'r Canolfan Cyngor a Chymorth arnoch chi yn y cyfamser, bydd ein cynghorwyr ar gael ar Gampws Singleton i ddarparu cymorth ble bynnag sydd ei angen. Gallwch chi ein hebostio ar advice@swansea-union.co.uk neu ffonio 01792 295 821.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a all gael ei achosi ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i gartref newydd UM.

Unrhyw gwestiynau? Anfonwch neges i ni yma.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)