WoW/SPIN Placements

Looking to jazz up your CV? We need YOU to help us with some work placements at the Union! Take a look below to see what we’re offering.

Website Developer Assistant

The role of the Website Development Assistant is to assist with the continuing development of the Students' Union website.

Give It A Go Campaign Assistant

Assisting the Societies and Services Officer with the running and promotion of Give it a Go! Week.

 SU President PR and Comms Assistant

Assisting the President of the Students' Union with PR and Communications, with a focus on social media and general marketing of the officers.  

JC’s Barista

The role of the JC's Barista is to assist with the JCs team, in running the coffee shop and bar. This may include work for SU events.

This placement will require some evening work, to cover events. Please be flexible and able to work shift patterns.  

Sales and Marketing Assistant

Assisting the Sales & Promotions Coordinator in securing commercial bookings for Freshers Fayre 2018 and advertisements, to generate revenue for the Students’ Union.

Bars and Events Assistant

The venues and events team would like a reliable and enthusiastic individual looking for an opportunity to join a fast-paced and interesting business. The role offered is varied and provides a fantastic opportunity to gain insight, understanding and experience of the business end of the events and licensed trade industries.

Advice and Support Assistant

Assisting in the administration of the Advice and Support Centre (ACS), meeting and greeting clients. With clients’ permission, sitting in on interviews and helping with case recording. Attending meetings with advisers, researching client issues and helping develop campaigns and initiatives. 

Welfare Officer Assistant

The role of the Welfare Officer Assistant is to shadow and assist the Students' Union Full Time Welfare Officer. This will enable the applicant to gain a good understanding of the Welfare and support provided to students, how to better these provisions and get involved in campaigns run by the Welfare Officer.

 

 

Chwilio am brofiad gwaith? Rydyn ni angen CHI i neud lleoliadau gwaith yn yr Undeb! Edrychwch ar y swyddi isod.

Cynorthwyydd i Ddatblygydd y Wefan:

Bwriad y rôl hon yw gweithio ar ddatblygiad parhaol gwefan Undeb y Myfyrwyr.

Cynorthwyydd Ymgyrch Rho Gynnig Arni

Cynorthwyo'r Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau wrth gynnal a hybu'r Wythnos Rho Gynnig Arni!

Cynorthwyydd Cyfryngau Cymdeithasol a Chyfathrebu Llywydd Undeb y Myfyrwyr

Cynorthwyo Llywydd Undeb y Myfyrwyr gyda'i chysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu, gan ffocysu ar gyfryngau cymdeithasol a marchnata'r swyddogion.  

Barista JC’s

Bwriad yw rôl yw cynorthwyo gyda thîm JC's wrth gynnal y siop goffi a'r bar. Gall y gwaith hwn gynnwys weithio i SU Evants.

Bydd y lleoliad hwn yn gofyn am waith yn y nosweithiau. Byddwch yn hyblyg er mwyn gweithio. 

Cynorthwyydd Gwerthiannau a Marchnata

Cynorthwyo'r Cydlynydd Gwerthiannau a Hyrwyddiadau wrth fwcio cwmnïau masnachol ar gyfer Ffair y Glas 2018 a chreu hysbysiadau er mwyn creu refeniw ar gyfer Undeb y Myfyrwyr.

Cynorthwyydd Bariau a Digwyddiadau

Hoffai'r tîm lleoliadau a Digwyddiadau unigolyn dibandwy a brwdfrydig sy'n chwilio am gyfle i ymuno â busnes prysur a diddorol. Mae'r rôl yn amyrwiol ac yn cynnig cyfle gwych i gael mewnwelediad, dealltwriaeth a phrofiad o ochr busnes digwyddiadau a diwydiannau'r masnach drwyddedu.

Cynorthwyydd Cyngor a Chymorth

Cynorthwyo gweinyddiaeth y Ganolfan Gyngor a Chymorth (ACS), cwrdd â chleintiaid. Gyda'u caniatad, bod yn rhan o gyfweliadau a helpu wrth gofnodi achosion. Mynychu cyfarfodydd gyda chynghorwyr, ymchwilio i faterion cleientiaid a helpu i ddatblygub ymgyrchoedd a mentrau.

Cynorthwyydd i'r Swyddog Lles

Rôl Cynorthwyydd y Swyddog Lles yw cysgodi a chynorthwyyo Swyddog Lles Undeb y Myfyrwyr. Bydd hyn yn galluogi'r unigolyn i ddeall y lles a chefnogaeth sy'n cael eu darparu i fyfyrwyr, a sut i wella'r darpariaethau a bod yn rhan o ymgyrchoedd y Swyddog Lles.