Your Officer Team

Your 2018/19 Officers

Your Officers are getting into the swing of their new jobs. You'll be seeing a lot of these folks from now on, so here's a quick reminder of what they look like:

   

President
Gwyn Aled

Gwyn was last year's Sports Officer so he understands all things democracy. As President, he plans to increase the SU's presence on Bay Campus, introduce healthier food options for students and provide better financial support for Societies and Sports Clubs.

Add him on Facebook
gwyn.aled@swansea-union.co.uk

Read his manifesto here

 

 

Education Officer
Chloe Hutchinson

Chloe was a keen member of the political societies before running for Education Officer. In her role, she hopes to cut down on 9am lectures, increase the amount of lectures being recorded and improve the exam and coursework feedback process.

Add her on Facebook
chloe.hutchinson@swansea-union.co.uk

Read her manifesto here

 

Societies and Services Officer
Chris Freestone

You may recognise him as last year's Societies and Services Officer. Chris has decided to stay in the role and get more stuff done. He plans to make sure cheaper food is available on campus, encourage societies and services to be as eco-friendly as possible and introduce more social space on campus.

Add him on Facebook
chris.freestone@swansea-union.co.uk
Read his manifesto here

 

Sports Officer
Sophie Hargreaves

Previously Captain of Waterpolo, Sophie's a keen sportswoman and is looking forward to representing our sports clubs. She hopes to increase the amount of water dispensers on campus, improve gym facilities and introduce more intramural leagues.

Add her on Facebook
sophie.hargreaves@swansea-union.co.uk

Read her manifesto here

 

Welfare Officer
Grace Hannaford

As a student, Grace was a member of the CoppaFeel committee and the Netball club, and she fully understand students' stuggles in Uni. She aims to encourage students to hold fundraising events, increase the amount of water dispensers on campus and introduce metal water bottles to cut down on plastic waste.

Add her on Facebook
grace.hannaford@swansea-union.co.uk

Read her manifesto here

 

Part-time Officers

(Left to Right)

Women's Officer: Lucia Vazquez Vaquero

LGBT+ Open Place Officer: Sam Mann

Swyddog yr Iaith Gymraeg: Rebecca Martin

General Secretary: Harri-Evans-Mason

Environment Officer: Anna Guri

BME OfficerTravis Brown

International Officer: Marcelo Reka

Students with Disabilities Officer: Jasmine Fulcher

Mental Health Awareness Officer: Greta Vaiciunaite

Mature Students Officer: Saira Jawaid

 

Eich Swyddogion 2018/19

Mae'r Swyddogion yn dod i'r arfer â'u swyddi newydd. Bydd eu hwynebau hyfryd o hyd y lle o hyn ymlaen, felly dyma nodyn bach i'ch atgoffa chi pwy ydyn nhw:

   

Llywydd
Gwyn Aled Rennolf

Gwyn oedd Swyddog Chwaraeon llynedd felly mae'n deall popeth am ddemocratiaeth. Fel Llywydd, mae'n bwriadu cynyddu presenoldeb UM ar Gampws y Bae, cyflwyno opsiynau bwyd iachach a darparu rhagor o gymorth ariannol i Gymdeithasau a Chlybiau Chwaraeon.

Gweld ei dudalen Facebook
gwyn.aled@swansea-union.co.uk

Darllenwch ei faniffesto yma

 

 

Swyddog Addysg
Chloe Hutchinson

Roedd Chloe yn aelod brwd o'r cymdeithasau gwleidyddol cyn sefyll am rôl y Swyddog Addysg. Mae hi'n bwriadu torri lawr ar ddarlithoedd 9yb, cynyddu'r nifer o ddarlithoedd sy'n cael eu recordio a gwella proses adborth arholiadau a gwaith cwrs.

Gweld ei thudalen Facebook
chloe.hutchinson@swansea-union.co.uk

Darllenwch ei maniffesto yma

 

Swyddog Gwasanaethau a Chymdeithasau
Chris Freestone

Efallai eich bod chi'n ei adnabod fel Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau llynedd. Mae Chris wedi penderfynu aros yn y rôl a gwneud mwy o bethau da. Mae'n bwriadu cyflwyno bwydydd rhatach i fyfyrwyr, annog cymdeithasau a gwasanaethau i fod mor eco-gyfeillgar â phosib a chyflwyno rhagor o lefydd i gymdeithasau ar y campws.

Gweld ei dudalen Facebook
chris.freestone@swansea-union.co.uk
Darllenwch ei faniffesto yma

 

Swyddog Chwaraeon
Sophie Hargreaves

Mae Sophie yn cyn-Gapten Polo Dwr ac yn chwaraewraig brwd sy'n edrych ymlaen at gynrychioli ein clybiau chwaraeon. Mae hi'n gobeithio cynyddu'r nifer o ffynhonnau dwr ar y campws, gwella cyfleusterau'r gampfa a chyflwyno rhagor o gynghreiriau rhyngfurol.

Gweld ei thudalen Facebook
sophie.hargreaves@swansea-union.co.uk

Darllenwch ei maniffesto yma

 

Swyddog Lles
Grace Hannaford

Fel myfyriwr, roedd Grace yn aelod o bwyllgor CoppaFeel a'r clwb Pêl-rhwyd ac mae'n deall trafferthion myfyrwyr yn llawn. Mae hi'n bwriadu annog myfyrwyr i gynnal digwyddiadau elusennol, cynyddu'r nifer o ffynhonnau dwr sydd ar y campws a chyflwyno poteli metel i leihau'r defnydd o blastig.

Gweld ei thudalen Facebook
grace.hannaford@swansea-union.co.uk

Darllenwch ei maniffesto yma

 

Swyddogion Rhan-amser

(Chwith i Dde)

Swyddog Menywod: Lucia Vazquez Vaquero

Swyddog LHDT+ Agored: Sam Mann

Swyddog yr Iaith Gymraeg: Rebecca Martin

Ysgrifennydd Cyffredinol: Harri-Evans-Mason

Swyddog yr Amgylchedd: Anna Guri

Swyddog BMETravis Brown

Swyddog Rhyngwladol: Marcelo Reka

Swyddog Myfyrwyr ag AnableddauJasmine Fulcher

Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd y MeddwlGreta Vaiciunaite

Swyddog Myfyrwyr Hyn: Saira Jawaid