Saudi

This society is for all Saudis or people that lived in Saudi , that are undergoing a degree in Swansea University. Hopefully the society will aim to enhance their student experience  and will have some nice events to get to know each other more. 

Mae’r gymdeithas hon ar gyfer pobl sydd wedi byw yn Saudi, sy’n gwneud gradd ym Mhrifysgol Abertawe.  Gobeithio bydd y gymdeithas yn bwriadu i ehangu eu profiad myfyrwyr a bydd digwyddiadau hyfryd ar gael i ddod i nabod pawb arall yn fwy. 

Committee

President
Saudi Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)