Root

Root

Big news, Root fans!

Last month, we asked you what you'd change about the Uni given the chance. Unsuprisingly, a heck of a lot of you asked for a Root on Bay Campus. So you know what, we did it.

From next week, you can pop into the Core on Bay Campus and have a hot meal or buy some snacks to go, or head to The College for some cold food to go, without having to go to Singleton for your fave lunch.

Root's stock is constantly changing based on what you lot ask for, so if there's anything you want to see on sale on either campus, just let us know!

Root is run with all students in mind. If you're vegan, vegetarian, gluten-free or just fancy a healthy meal, we have it all.

If you want to see more changes like this in the SU, let us know here.

Root

Newyddion da am Root!

Fis diwethaf, gofynnon ni beth hoffech hi newid am y Brifysgol os oedd gennych chi'r cyfle. Nid yw'n syndod bod cymaint ohonoch chi wedi gofyn am Root ar Gampws y Bae. Felly, rydyn ni wedi gwneud hynny.

O wythnos nesaf, gallech chi ddod i'r Core ar Gampws y Bae a phrynnu pryd o fwyd poeth neu fyrfrydau i fynd, neu fynd draw at Y Coleg am fwydydd oer i fynd, heb orfod mynd i Singleton i brynu'ch hoff ginio.

Mae stoc Root o hyd yn newid gan eich bod chi'n gofyn am bethau penodol, felly os hoffech chi weld unrhyw beth ar werth ar naill campws, gadewch i ni wybod!

Mae Root yn cael ei gynnal gyda phob myfyriwr mewn cof. Os ydych chi'n fegan, llysfwytaäol, di-glwten neu'n ffansïo cinio iachus, mae ganddo bopeth.

Os hoffech chi wneud rhagor o newidiadau fel hyn yn yr Undeb, gadewch i ni wybod yma.