Sport Swansea Media Team

Sport Swansea Media Team

Sport Swansea Media Team assist the Media Co-ordinator in the successful coverage of student sport. Sport Swansea are looking for students with photography, graphic design, blogging, videography and social media skills to help our Sports Media Executives at various sporting and charity events throughout the 2019-2020 academic year.

Each post comes with the perks of free Sport Swansea membership, parking permit at the National Pool and gym membership. Please note benefits may be withdrawn if the commitment levels demonstrated do not meet the expectation throughout the year.

 

Sport Swansea Media Team

Work with the Media Team Co-ordinator to identify new, different and innovative ways to raise the awareness of all Sport Swansea team, leagues and events throughout the year

Engage with clubs, teams and societies to help record and promote their season

Cover the delivery of all events including but not limited to Fresher’s Fayre, Ladies Day, Charity events, SITC2020, Varsity and Sport Swansea Awards

Click here to apply

 

DEADLINE 23rd May 2019

To apply to be a Sport Swansea Executive, click here.

 

Tîm Cyfryngau Chwaraeon Abertawe

Mae tîm cyfryngau Chwaraeon Abertawe yn helpu Cydlynydd y Cyfryngau i arddangos chwaraeon myfyrwyr yn llwyddiannus. Mae Chwaraeon Abertawe yn chwilio am fyfyrwyr gyda sgiliau ffotograffiaeth, dylunio graffeg, blogio, fideograffiaeth a chyfryngau cymdeithasol i helpu Swyddogion Gweithredol Chwaraeon Abertawe gyda nifer o ddigwyddiadau chwaraeon ac elusennol drwy gydol y flwyddyn academaidd 2019-2020.

Mae pob rôl yn dod gyda manteision fel aelodaeth Chwaraeon Abertawe am ddim, trwydded barcio yn y Pwll Cenedlaethol ac aelodaeth i’r gampfa, gyda manteision eraill drwy gydol y flwyddyn. Gall y manteision gael eu tynnu os nad yw’r lefelau o ymrwymiad yn cwrdd â’r disgwyl drwy gydol y flwyddyn.

 

Tîm Cyfryngau Chwaraeon Abertawe

Gweithio gyda Chydlynydd y tîm i gydnabod ffyrdd newydd, gwahanol ac arloesol i godi ymwybyddiaeth o bob tîm, cynghrair a digwyddiad Chwaraeon Abertawe drwy gydol y flwyddyn

Ymgysylltu â chlybiau, timoedd a chymdeithasau i gofnodi a hyrwyddo eu tymor

Gweithio yn ystod digwyddiadau fel Ffair y Glas, Diwrnod y Merched, digwyddiadau elusennol, SITC2020, Varsity a Gwobrwyon Chwaraeon Abertawe

Ewch yma i ymgeisio

 

DYDDIAD CAU 23ain Mai 2019

I ymgeisio i fod yn Swyddog Gweithredol Chwaraeon Abertawe, ewch yma.