Statement from your SU

Swansea University Students’ Union and Swansea University have been made aware of content published on social media by a student society.

Swansea University Students’ Union and Swansea University have been made aware of content published on social media by a student society.

We understand the concerns this has caused among members of our student body and want to reiterate that the safety and inclusion of all our students is paramount to us.

We are proud of the diverse and inclusive community that Swansea University has, and always want to celebrate and protect that diversity.

The matter will be looked at internally and appropriate measures taken to ensure all our students continue to feel safe and included in our Swansea community.

If any student has been affected and wishes to seek our support, please reach out to the Students' Union Advice and Support Centre.

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Abertawe wedi cael gwybod am gynnwys a gyhoeddwyd ar y cyfryngau cymdeithasol gan gymdeithas myfyrwyr.

Rydym yn deall y pryderon a achoswyd ymhlith ein myfyrwyr ac rydym am ategu bod diogelu a chynnwys ein holl fyfyrwyr yn hollbwysig i ni.

Rydym yn falch bod gan Brifysgol Abertawe gymuned amrywiol a chynhwysol ac rydym bob amser am ddathlu a diogelu'r amrywiaeth honno.

Ymchwilir i'r mater yn fewnol a byddwn yn cymryd y camau priodol i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn parhau i deimlo'n ddiogel a'u bod yn cael eu cynnwys yn ein cymuned yn Abertawe.

A wnaiff unrhyw fyfyrwyr yr effeithiwyd arnynt sydd am gael cymorth gennym gysylltu â Chanolfan Cyngor a Chymorth Undeb y Myfyrwyr.
 
Swansea University Students' Union