Motions

To change something at the Union and University permanently – you need to submit a 'motion'. This might seem complicated or daunting, so here's a handy 'how-to' guide on how to do this!

You can read a long version of the motions process here and our current union policies can be reviewed in the Governance section.

You will need to complete a motion submission form and email it to student.voice@swansea-union.co.uk or hand it in to one of the Students’ Union receptions 8 days before a Student Forum or an Executive Committee meeting.

To find out when the next Executive Committee or Student Forum is contact our Student Voice team at student.voice@swansea-union.co.uk

How to submit a motion

Er mwyn newid rhywbeth yn yr Undeb a'r Brifysgol am byth - mae rhaid i chi cyflwyno 'cynnig.' Efallai bod hyn yn ymddangos yn gymhleth neu'n frawychus, felly dyma ganllaw syml i chi!

Fe allech ddarllen fersiwn hir o'r cynigion fan hyn. Mae ein polisïau presennol gallu cael eu hadolygu fan hyn. Bydd angen i chi printio a llenwi ffurflen cais cynigion sydd i'w lawr lwytho fan hyn.

Sut i gyflwyno cynnig

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)