Motions and Policies

To change something in the Uni or Union forever, you need to submit a motion. Students then have to vote on whether they agree or disagree with it. If they agree, it turns into one of our policies. It's really easy to do and it means you can make students' lives even better.

You can read a long version of the process here and see our current policies in the Governance section.

You'll need to complete a motion submission form and email it to student.voice@swansea-union.co.uk or hand it in to one of the Students’ Union receptions at least 8 days before a Student Forum or an Executive Committee meeting. It'll then be voted on at the meeting, and it could be one of our policies.

To find out when the next Student Forum or Executive Committee meeting is, drop an email to our Student Voice team on student.voice@swansea-union.co.uk

 

Cynigion a Pholisïau

I newid rhywbeth yn yr Undeb neu'r Brifysgol am byth - rhaid i chi gyflwyno cynnig. Mae myfyrwyr wedyn yn pleidleisio ar y cynnig ac os ydynt yn cytuno, mae'n cael ei droi mewn i bolisi. Mae'n hawdd iawn ac yn gallu gwella bywydau myfyrwyr.

Ewch yma i ddarllen fersiwn hir y broses. Mae ein polisïau'n i'w gweld yma.

Mae angen llenwi ffurflen cais cynigion a'u hebostio at student.voice@swansea-union.co.uk neu ei roi i dderbynfa Undeb y Myfyrwyr o leiaf 8 diwrnod cyn Fforwm Myfyrwyr neu gyfarfod y Pwyllgor Gweithredol. Bydd myfyrwyr yn pleidleisio ar y cynnig er mwyn iddo gael ei basio neu beidio.

I glywed pryd mae'r Fforwm Myfyrwyr nesaf neu gyfarfod nesaf y Pwyllgor Gweithredol, anfonwch ebost at student.voice@swansea-union.co.uk